ای کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگیم، نقاشی بود.

ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم، نه اینکه مجبور باشم همیشه تبسمی تلخ بر لب داشته باشم.

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد، با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم.

89g7ds2.jpg

 دوست داشتن کسی و از دست دادن او، بهتر از هرگز دوست نداشتن است.

/ 62 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی

ديگه دروغ نگيد ما که می دونيم داريد خر می زنيد مواظب باشيد خره بيچاره نميره ببينيم کی رکورد را می شکنه موفق باشيد

اسم اونايی که خيلی می خونن بگيد. ببينيم چند نفر مهمونی می دن

همه اونهايی که تو مهمونی خانم عابدزاده اومدند دارند می خونند از حالا برای تابستان سال ديگه در ۱۷ تا مهمونی دعوتيم غزل جون يه متن جديد بده اين متن نظراتش خيلی زياد شده البته

چرا دروغ ميگی اون هايی که تو مهمونی بودند حتی دفترچه هم نگرفتند مثل آقای رياضی خانم فاطمی خيلی ها هم که می رند سر کار خوبه خودتون ديديد که همون روز هم خيلی ها از سر کار اومدند.

اسمه اونايی که می خوننا بگيد من باهاشون کار دارم. می خوام بپرسم چطور می خونن. تورو خدا بهم کمک کنيد

اگه دختری به خانم عابدزاده زنگ بزن واگه پسری برات متاسفم

چطور خوندن نداره! تنبليو بزار کنار بشين بخون! وايساده نميشه، حتما بشين بخون

وقتي از همه چي خسته شدي وقتي حس مي كني همه درها به روت بسته شده وقتي دلت پر از غم و غصه است تا جايي كه مي توني دستات رو به طرف آسمون بلند كن و با تمام توانت بزن تو سرت

تو را خدا يک چيز خندهدار بگيد دلم باز شه من خيلی حالم بده و دلم گرفته

تركا يه نفرو محكوم به اعدام در اتاق گاز مي كنن . وقتي مي برنش مي بينه اتاق سقف نداره . ميگه : اين چه اتاق گازيه كه سقف نداره ؟ تركا مي گن : كپسول گاز كه خورد تو سرت مي فهمي