عشق تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو08.gif نه اگر قلب تو سنگی ست، بیا عاشق شو
آسمان زیر پر و بال نگاهت آبی ست53.gifشوق پرواز تو رنگی ست، بیا عاشق شو     
ناگهان حادثه عشق، خطر کن، بشتاب08.gif خوب من این چه درنگی ست، بیا
عاشق شو
با دل موش محال است که عاشق گردی53.gifعشق تصمیم پلنگی ست، بیا عاشق شو
تیزهوشان جهان بر سر کار عشق ند08.gif عشق رندی ست، زرنگی ست، بیا عاشق شو
کاش در محضر دل بودی و می دیدی تو53.gifبر سر عشق چه جنگی ست، بیا
عاشق شو
کاش چشم تو وا می شد و می فهمیدی08.gif دل بی عشق چه ننگی ست، بیا
عاشق شو
دل بی عشق دل بوالهوس شیطان است53.gifو سزاوار هر انگی ست، بیا عاشق شو
می رسی با قدم عشق به منزل، آری08.gif عشق رهوار خدنگی ست، بیا عاشق شو
باز گفتی تو که فردا، به خدا فردا نیست53.gifزندگی فرصت تنگی ست، بیا
عاشق شو
کار خیر است، تامل به خدا جایز نیست08.gifعشق تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو

/ 79 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی

دوباره بدوبیرا را شروع کردین بچه ها مردونگی کنید و بیاید دور هم جمع بشیم [گل][گل][گل]

هستم ولى نيستم هر لحظه كنارت! نيستم ولى هستم هر لحظه به يادت! [قلب][گل][چشمک][گل][قلب][گل][چشمک]

من اگه می فهمیدم کیه که میون ما عاشق و به قول دوستمون فکرش خرابه می دونستم با هاش چی کار کنم مگه تو کار و کاسبی نداری برو تو دفترت این حرف ها را بنویس تا اونجایی که من از بچه هامون خبر دارم هیچ کدوم وقت سر خاروندن ندارند چه برسه عاشق شدن پس این چرت و پرت ها را بریزید دور و بیایند از خودمون بگیم من با قرار زیاد موافق نیستم ولی خیلی دوست دارم احوال یکی را بدونم چون دیر متوجه شدم که اون آدم خوبیه و توی این 4 سال در موردش یک فکر دیگه می کردم ولی با این شرایط قرار گذاشتن محاله پس نمی خواد دیگه راجعش الکی حرف بزنید.اگه بچه های ما خوب بودند سر همان جلسه کنکور با هم حداقل سلام احوالپرسی گرمی می کردند نه اینکه هر کدوماشون خودشون را بزنند به اون راه که یعنی ما تو را نمی بینیم.ضمنا از اون پیرزن یا پیرمردی هم که نوشته ما بزرگ شدیم خیلی متشکرم.

گاه ارزومیکنم زورقی باشم برای تو تابدانجاببرمت که می خواهی زورقی توانابه تحمل باری که بردوش داری زورقی که هیچگاه واژگون نشودبه هر اندازه که ناارام باشی یامتلاطم باشد دریایی که دران می رانی

ز کبوترپرسيدم : زندگي چيست؟ پرهايش را تکان داد و جواب نداد ازدريا پرسيدم:زندگي چيست؟ خروشيد و جوابم را نداد ازآفتاب پرسيدم:زندگي چيست؟ غروب کرد وجوابم را نداد ازانسان پرسيدم:زندگي چيست؟ گفت: زندگي خون دل خوردن است اولش عشق وبعد مردن است [ناراحت]

بگو ببینیم او ن فردی که می خوای احوالش را بدونی کیه؟[چشمک]

http://www.autnews.info/archives/1387,01,0008467

راست میگه[چشمک]احوال کی را می خوای بدونی بگو ببینیم[سوال]

[قهر]

دوست شما

در زندگي تو هر چيزي زاييده شعور تو است. اگر آگاهي‏ات دگرگون شود، محصولات و فرزندان آن هم دگرگون مي‏شوند. خوبي و بدي، بيماري و شفا، رنج و راحتي، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، كوچكي و بزرگي و همه مظاهر زندگي و مرگ ناشي از نوع و فرم شعور است. خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار مي‏كند، از تو مي‏گيرد و به تو مي‏بخشد.