ای دریغ

-------------------------------با هزاران آرزو، با صدهزار شوق و امید

-------------------------------------------------------------از پس دیروز و امروز، ناگهان فردا رسید

------------------------------ای دریغ از عمر رفته، ای دریغ

------------------------------------------------------------قصه ابریشم و بیداد تیغ

 

/ 8 نظر / 8 بازدید

اي داد از بيداد[ناراحت]

ا اااااااااا ي د اااااااااااااااا د از بيد ااااااااااااااااا د[ناراحت]

اي داد از بيداد

ای داد از بیداد چرا ؟

[متفکر]

ای داد بیداد از عشقهای نافرجام[قلب]

سلام

سلام دوستان یاد پیام نور زرین شهر افتادم اومدم 1 سر به وبلاگ فدیمی انداختم امیدوارم همگی خوب و سلامت باشن